Kako kupovati?

Pronađite proizvod koji želite da naručite

Iz našeg kataloga proizvoda ili uz pomoć pretraživača, koji se nalazi u gornjem gornjem delu svake stranice, odaberite proizvod koji želite da kupite.

Radi bolje pretrage podelili smo naš prodajni asortiman po kategorijama.   

Dodajte proizvode u korpu

Dodajte željeni proizvod u svoju korpu klikom na dugme "DODAJ U KORPU" koje se nalazi desnom donjem uglu kartice proizvoda u  katalogu proizvoda. Ukoliko želite da kupite više različitih proizvoda ponovite postupak sve dok ne dodate u korpu sve proizvode koje želite da kupite

Naručite proizvode

Ukoliko želite da izbrišete neki proizvod iz korpe, kliknite na dugme "UKLONITE" "osveži".
Ako želite da povećate količinu jednog ili više proizvoda u koloni "količina" povećajte broj sa jedan na željenu količinu, pa potom pritisnite "osveži".
Kada proverite da li u svojoj korpi imate sve proizvode koje želite da kupite, kliknite na dugme "BLAGAJNA".
Ovde će Vam izaći forma gde treba da upišete Vaše podatke za isporuku proizvoda, možete da vidite koliko će Vas koštati dostava, ukoliko je ima itd.

Kada ste završili popunjavanje forme, stisnite na "dalje".
   

Potvrda narudžbine

Na Vašem ekranu ćete videti podatke i sumu. Potvrdite ukoliko je sve ispravno.

Na email koji ste upisali pri prijavi za online kupovinu i koji ćete u budućnosti uvek koristiti pri kupovini ćete dobiti potvrdu o obavljenoj kupovini i na taj način možete biti sigurni da je porudžbina uspešno obavljena i prosleđena do nas.

U slučaju da postoji neki problem, neslaganje ili nam je potrebna neka dodatna informacija, kontaktiraćemo Vas na mobilni telefon koji ste ostavili pri registraciji, a ako Vas ne nađemo, poslaćemo Vam e-mail.