Diskrecija

 

G-spot sex shop izjavljuje da će sve lične podatke čuvati i držati u tajnosti. Sve informacije koje ste dali putem registracije nikada i ni u jednom slučaju se neće izdati trećem licu. 

Robu koju Vam šaljemo pakujemo u neprovidne i dobro zatvorene kartonske koverte kurirske službe. Na samom paketu nalaze se samo Vaši podaci, bez ikakvih informacija od sadržaju. Kurir, ili bilo ko sem Vas neće znati sadržaj Paketa.